The future is co-created - Hives.co välkomnar SolidEngineer som ny partner!

1 min
tisdag

Hives.co och SolidEngineer delar synen på styrkan i samarbete. Och för att lyckas, med vad man än tar sig an, så behöver vi fler perspektiv. Utveckling kräver samarbete idag.

Hives.co välkomnar SolidEngineer som partner. Tillsammans skall vi hjälpa kunder att lyckas med sin innovation. SolidEngineer har byggt upp ett starkt team med fokus på innovationsledning och har hjälp flera företag, inte minst under pandemin, att sätta upp innovationsprocesser och skapa delaktighet och engagemang för innovation i hela företaget.

pernillaahlberg - solidengineer innovationskonsult med hives.co innovationsplattform“En utmaning vi har haft tidigare är att hitta ett tillräckligt enkelt verktyg där vi kan samla alla idéer, trender, insikter, feedback och lösningar. Det har vi hittat i Hives.co.” säger Pernilla Ahlberg, ansvarig Innovationskonsult på SolidEngineer.

Under våren påbörjas fler projekt i samarbetet där SolidEngineers konsulter leder arbetet med att sätta upp nya innovationsprocesser och skapa engagemang. Hives.co innovationsplattform blir ett enkelt och tryggt hem där alla medarbetare kan utföra sitt arbete.

“Det viktiga är att enkelt och snabbt skapa samtal och engagemang om man skall lyckas med företagets innovationskultur. Alla skall kunna bidra.” säger Alexander Wennerberg Larsson, VD på Hives.co

SolidEngineers projektledare har under våren genomgått den utbildning som krävs för att kunna leda arbetet genom plattformen.

“Det var superenkelt, det tog inte mer än 1 timme, vid två tillfällen. Däremellan satte jag själv upp strukturen för att passa våra och kundernas processer. Precis som det skall vara” säger Pernilla Ahlberg

Målsättningen med partnerskapet är att skapa långsiktiga relationer med kunden, där våra partners kan fokusera på arbetet och kunden. Hives.co är en enkel och trygg plattform där samtalet och engagemanget kan fortsätta, även efter det att konsulterna gått hem.

Kontakta gärna oss för mer information:

Alexander Wennerberg Larsson, VD - hives.co
alexander@hives.co

Alexander Aaseby, Head of Growth & Partners - hives.co
alexander.aaseby@hives.co

Pernilla Ahlberg - SolidEngineer
pernilla.ahlberg@solide.se